Przejście podziemne przy ulicy Krynicznej pod ruchliwym Wałem Miedzeszyńskim.

Przejścia podziemne w Warszawie są specyficzną, na ogół bardzo zaniedbaną przestrzenią. Ponure, bez wystarczającego oświetlenia, służą tylko po to, żeby przejść szybko na drugą stronę jezdni. Bardziej ruchliwe miejsca wykorzystywane są pod stoiska handlowe i tak wykorzystywanie potencjału przejść podziemnych ogranicza się tylko do konstruowania tymczasowych, nieestetycznych straganów pod komercyjne usługi lub naklejaniu bilbordów reklamowych.

W innych krajach takie miejsca są wykorzystywane jako powierzchnie informacyjne, galerie zewnętrzne, miejsce do wnętrzarskich prób dla studentów szkół artystycznych.

Naszym projektem chcmy zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał przejść podziemnych i zainspirować do działań rewitalizacyjnych.