Jeśli akcja zainspirowała cię do działania...

Jeśli czujesz, że masz pomysł na zagospodarowanie innego przejścia podziemnego...

Jeśli masz uwagi dotyczące projektu...

Podziel się nimi i do nas napisz.

kontakt:

Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03

my@wwarszawie.org.pl